Info- en afsprakenplan

Het info- en afsprakenplan is een concrete uitwerking van het schoolreglement.  Het maakt iedereen die betrokken is met onze school wegwijs in het dagdagelijkse leven van onze gemeenteschool Pienter. De brochure vertelt u welke schoolorganisatorische, wettelijke, financiële, pedagogische of andere praktische afspraken we maken om ervoor te zorgen dat het beste onderwijs voor elk kind wordt gegarandeerd. 

info- en afsprakenplan 2023-2024