Info

Schooluren

Voormiddag: 8.30u-11.40u (de kinderen kunnen al naar de klas vanaf 8.15u)
Namiddag: 13.15u-16.00u

Op woensdag eindigen de lessen om 11.40u
Op vrijdag eindigen de lessen om 15.00u

Opvang

Het gemeentebestuur voorziet opvang voor de leerlingen. De regeling geldt voor alle Kuurnse scholen.

Er wordt een financiële tussenkomst van 2,00 euro per uur gevraagd. De avond- en  morgenopvang kan worden opgesplitst (0,50 euro per begonnen kwartier). Met deze regeling heeft de gemeente ernaar gestreefd alle leerlingen en ouders van onze Kuurnse scholen, ongeacht het net waartoe ze behoren, gelijke sociale voordelen te bieden en het opvangaanbod uit te breiden. Opvang kan via een attest in de belastingsaangifte worden verrekend.

Op woensdagnamiddag is er opvang in de Centrumschool mogelijk. Tijdens de schoolvakanties en woensdagnamiddagen wordt er door de gemeentelijke vzw De Kangoeroe eveneens voor opvang gezorgd. De Kangoeroe organiseert een taxidienst van de school naar de opvang. Meer info: http://www.kangoeroekuurne.be

Rijen

Van thuis naar school

De gemeente zorgt mee voor de veiligheid als uw kind naar school gaat. Op de gevaarlijkste punten zorgt een gemachtigd opzichter voor een veilige oversteekplaats:

’s Morgens van 08.00u. tot 08.30u. en ’s middags van 12.45u. tot 13.15u. staat een gemachtigd opzichter paraat.  Wij vragen de ouders ervoor te zorgen dat hun kind binnen de aangegeven tijden bij de oversteekplaats aankomt. We vragen dat elk kind een fluojas aantrekt om veilig naar school te gaan.

Van school naar huis

Na de klasuren om 16.00u (’s vrijdags om 15.00u.) en op woensdag om 11.40u worden de kinderen in rij naar de oversteekplaats gebracht en daar veilig door de leerkrachten in de goede richting geloodst. Kinderen mogen in geen geval alleen naar huis vertrekken zonder toestemming van de leerkracht of directie. Er zijn rijen:

Na de avondopvang zijn er geen rijen voorzien. 

Middagmaaltijd, tussendoortjes en snoepen op school

Warme maaltijd

De leerlingen die het wensen kunnen op school een warme maaltijd bestellen tegen de prijs van € 4,40. In deze prijs is de opvangvergoeding van € 2,00 begrepen. Door de school wordt water als tafeldrank aangeboden.  Frisdranken sluiten we uit.  De maaltijden worden elke morgen om 9.00u. besteld. Voor die tijd moeten de kinderen hun keuze gemaakt hebben.  De afrekening gebeurt maandelijks via factuur.

Wenst u het menu te raadplegen, dan kan dit via deze link

Eigen maaltijd

De leerlingen die dit wensen kunnen van thuis hun eigen maaltijd meebrengen.  Deze leerlingen betalen € 2,00 als bijdrage in de onkosten van de gemeentelijke opvangdienst. Indien gewenst kan soep worden aangekocht tegen de prijs van € 0,30.  Frisdranken zijn niet toegelaten. Wij opteren voor gezonde dranken zoals water, melk, fruitsap, …

Gezonde school

We stimuleren het drinken van water op school.  Onze ouderraad sponsort voor elke kleuter een gepersonaliseerde beker, bij de start in het lager krijgen de leerlingen een herbruikbare drinkfles.  De leerlingen brengen hun drinkfles gevuld met water mee naar school en mogen die gedurende de dag steeds bijvullen.  

Op school nemen we deel aan het fruitproject “Oog voor Lekkers”.  

Gezonde tussendoortjes  verdienen de voorkeur.  We stimuleren fruit, maar ook chocoladevrije koeken zijn welkom. In de voormiddag brengen de leerlingen een stuk fruit mee, voor in de namiddag mag een chocoladevrije koek maar fruit geniet ook dan de voorkeur. Kauwgom en snoep zijn verboden.

Andere kosten op school

Onderwijs op zich is gratis, maar de kosten die we maken voor zwembadgebruik of voor uitstappen zijn betalend. Voor deze kosten geldt een maximumfactuur van 45€ per jaar voor kinderen in de kleuterschool en 90€ per jaar voor kinderen in de lagere school. Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Deze bijdrage mag maximaal 445 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.

Niet in de standaard schoolkosten inbegrepen zijn die van maaltijden, tijdschriften en turnkledij.